Wat is een RI&E ( risico-inventarisatie evaluatie)?

De RI&E is al sinds 1-1-1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP-ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E.
Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). De inhoud van de RIE verschilt per branche en meer informatie hierover is te vinden op steunpunt RIE.

De RIE resulteert in een plan van aanpak om risico’s zoveel mogelijk te beperken. Afhankelijk van de restrisico’s wordt bepaald hoe de BHV-inzet binnen een bedrijf is.

De stappen die aangegeven worden op www.rie.nl zijn onder andere:


Wij hopen dat deze informatie u iets meer duidelijkheid verschaft, zo niet? Dan staan we u graag te woord.

Ga naar boven