Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn gewone werknemers. Als er in het bedrijf iets gebeurt – er breekt brand uit, er ontstaan slachtoffers door een bedrijfsongeval of medewerkers en/of klanten worden onwel. Of er is misschien wel een ontruiming nodig- dan zijn het BHV’ers die actie ondernemen. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is of wat zij moeten doen als iemand flauwvalt. In zo’n geval zorgen de bedrijfshulpverleners er samen voor dat de mensen zo rustig mogelijk, maar wel snel, het gebouw kunnen verlaten.

 

Bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om binnen het bedrijf een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulance) zijn gearriveerd. Zij nemen maatregelen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken.

 

De complete Basisopleiding Bedrijfshulpverlener bestaat uit 4 modulen die ook los gevolgd kunnen worden:

Niet-spoedeisende Eerste Hulp

 

In het onderdeel Niet-spoedeisende Eerste Hulp gaat het over de beoordeling en behandeling bij niet-levensbedreigende aandoeningen. Hier zal voornamelijk gekeken worden naar uw branche, want elke branche heeft zijn eigen meest voorkomende letsels, en Roording BHV- Opleidingen past zich graag aan uw bedrijf aan.

Spoedeisende Eerste Hulp

Bij het onderdeel Spoedeisende Eerste Hulp komt de basale reanimatie en het gebruik van de AED aan bod. Wat te doen bij bewusteloosheid en andere ernstige  gezondheidsverstoringen.

Brandbestrijding

Het onderdeel Brandbestrijding is gericht op omgaan met situaties in het gebouw. Cursisten leren ten eerste een beginnende brand te blussen met de daarvoor beschikbare middelen, in theorie én praktijk. Zo wordt er onderwezen hoe brand ontstaat en welke middelen gebruikt kunnen worden om de brand te blussen. Vanzelfsprekend komen daarbij ook de gevaren van het blussen aan bod.

Ontruiming

In het onderdeel Ontruiming wordt aandacht besteedt aan de rol en taken van de BHV’er tijdens een ontruiming. Ook is er aandacht voor de ontruimingsvoorzieningen en de samenwerking met externe hulpverleners.

Toelatingseisen

Er is geen vooropleiding vereist, iedereen kan deelnemen aan de basisopleiding van Roording BHV-Opleidingen.

Duur opleiding

De cursus bestaat in principe uit 2 dagen in overleg met Roording BHV- opleidingen kunt u overleggen wat voor uw bedrijf het beste uitkomt. Dus u kunt de dagdelen invullen zoals gewenst.

 

Algemeen

 

De cursist:

 • Kan de algemene hulpverleningsregels toepassen
 • Is bekend met de regels voor het melden en alarmeren en met de communicatiemiddelen die in het bedrijf worden gebruikt
 • Is bekend met de uitgangspunten voor de Eerste Hulp

 

Niet-spoedeisende Eerste Hulp (NEH)

De cursist kan de aanpak die wordt beschreven voor het verlenen van Eerste Hulp toepassen en/of uitvoeren bijvoorbeeld:

 • uitwendige wonden
 • oogletsels
 • verstuikingen en kneuzingen
 • botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels
 • brandwonden

 

Spoedeisende Eerste Hulp (SEH)

De cursist kan bijvoorbeeld:

 • de basale reanimatie toepassen en de AED op juiste wijze gebruiken
 • handelen bij situaties die het leven kunnen bedreigen, die het leven kunnen bedreigen, zoals:
  • verslikking en verstikking
  • snel op de zij draaien
  • bloedingen
  • shock
  • angina pectoris
  • hartinfarct
  • beroerte
  • epileptische aanvallen
  • suikerziekte of diabetes mellitus
  • hersenletsel

Brandbestrijding (B)

De cursist weet:

 • wat brand is en hoe brand kan worden geblust
 • wat een BHV’er moet doen in geval van brand
 • hoe branduitbreiding te voorkomen
 • hoe te blussen

Aantal deelnemers

 

Minimaal 10 en maximaal 12 cursisten.

Certificering

Roording BHV- Opleidingen geeft na goed afronden een certificaat uit.

Herhaling

Bij Roording BHV kunt u een cursus volgen om het herhalingscertificaat van het NIBHV (Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening) te behalen.

Bij een jaarlijkse herhaling van twee dagdelen houdt men de kennis en de vaardigheid van BHV-ers op peil.

Duur cursus

De cursus bestaat uit 2 dagen delen in overleg met Roording BHV- opleidingen kunt u overleggen wat voor uw bedrijf het beste uitkomt. Dus u kunt de dagdelen invullen zoals gewenst.

Kosten

Neem contact met Roording BHV- Opleidingen op. Dan staan we u graag ter woord, zodat we uw vragen kunnen beantwoorden en voor  uw bedrijf een passende offerte  kunnen maken. Losse inschrijvingen zijn natuurlijk ook mogelijk. Neem daarvoor contact op via ons offerte formulier

 

Cursuslocatie

U kunt in overleg met Roording BHV- Opleidingen kijken wat voor de meeste geschikte locatie is, in- company is natuurlijk ook mogelijk.

Ga naar boven